Kerken en moskeeën in Arnhem worden groener

/

ARNHEM – De aarde netjes doorgeven aan de volgende generatie. Dat is de insteek van de ‘Green Deal Gebedshuizen’ die deze week door twaalf kerken en moskeeën samen met de gemeente Arnhem wordt ondertekend. Het is de eerste ‘Green Deal’ voor gebedshuizen in Nederland.

(Door: Redactie)

De geloofsgemeenschappen in Arnhem gaan aan de slag met het verduurzamen van hun gebedshuis, maar ook met duurzamer gedrag van de gemeenschap zelf. De geloofsgemeenschappen gaan niet alleen aan de slag gaan met het verduurzamen van het gebedshuis zelf, zoals het installeren van zonnepanelen, het beter isoleren van het gebouw of het aanplanten van extra groen. Naast het verkleinen van de ecologische voetafdruk gaan zij ook werken aan het ‘vergroten van de handafdruk’.

Concreet betekent dit dat kerken en moskeeën zich gaan inspannen om het gedrag van de gelovigen zelf duurzamer te maken, thuis en op het werk. Daarbij valt te denken aan beter afval scheiden, energiebesparing of zonnepanelen plaatsen op de eigen woning.

Heel gemotiveerd

Wethouder Economie Nermina Kundić (D66): “Veel gebedshuizen in Arnhem hebben de wens om te verduurzamen, maar weten niet zo goed hoe ze dit aan moeten pakken. Ze zijn heel gemotiveerd om aan de slag te gaan. Deze Green Deal helpt ze daarbij. Het gaat dan om thema’s als energie besparen, duurzame energie opwekken, meer groen en biodiversiteit en circulariteit. De gemeente helpt met advies en bijvoorbeeld met het aanvragen van subsidies. Vervolgens moeten ze zelf aan de slag.”

“We beginnen niet helemaal op nul”, weet Kundić. “Sommige geloofsgemeenschappen hebben al stappen gemaakt, zoals zonnepanelen, dubbel glas of ze hebben oude kerkbanken hergebruikt bij een verbouwing. Met deze Green Deal gaan we weer een stap verder en doen ook gebedshuizen mee die nog aan het begin staan.”

Twaalf gebedshuizen doen mee

Een Green Deal is een afspraak tussen partijen waaronder het bedrijfsleven, overheid, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties. De Green Deal helpt om duurzame plannen uit te voeren op het gebied van energie, klimaat, vergroening en circulaire economie. Eerder slot Arnhem al Green Deals met de Arnhemse bedrijventerreinen Gelderse Poort en IJsseloord 1 en met zorgaanbieders. Het is de eerste keer dat er een Green Deal voor gebedshuizen wordt afgesproken.

In Arnhem zijn ruim veertig gebedshuizen. De twaalf die nu deze Green Deal ondertekenen zijn: Kerk van Jezus Christus Heiligen der Laatste Dagen, Koepelkerk, Nieuwe kerk, Stichting Islamitisch Centrum Arnhem Zuid, Nour Al Houda, Islamski kulturni centar ‘bosnjak’, de Chinese Christelijke Gemeente, Bonifatiuskerk, Grote- of Eusebiuskerk, De Kruiskerk, Salvatorkerk en de Parkstraatgemeente.

Daarnaast zijn er vijf ‘agendaleden’. Zij gaan nog niet met verduurzaming aan de slag, maar volgen het proces van dichtbij. Dit zijn: Islamitische Unie Ayasofya, Onze Lieve Vrouw en al Haar Engelen, Baptistengemeente de Ontmoeting, De Nederlandsche Israëlitische Hoofdsynagoge, Evangeliegemeente de Deur, Stadsklooster Arnhem en de Nederlands Hervormde Kerk. Ieder gebedshuis kan op een later moment nog meedoen bij de Green Deal.