Honingbij op een lila aster.

Twee zeldzame bijen ontdekt in Arnhem

/

ARNHEM – Arnhem werd vorig jaar nog uitgeroepen tot meest bijvriendelijke gemeente in Nederland. Dat dit geen flauwekul is, bleek vandaag. Het EIS-Kenniscentrum ontdekte in Arnhem twee zeldzame soorten bijen: de slanksprietmaskerbij en de braamtronkenbij.

(Door: Redactie)

De ontdekking dat beide wilde bijensoorten in Arnhem leven, is bijzonder. Van de slanksprietmaskerbij werd gedacht dat deze niet meer voorkomt in Nederland. De braamtronkenbij is zelfs nog niet eerder in Nederland aangetroffen.

Wethouder Marco van de Wel (Partij voor de Dieren) is opgetogen door de ontdekking van de twee zeldzame bijensoorten in Arnhem:
“Dit is een beloning voor ons harde werk en een aanmoediging om het nog beter te doen. We blijven werk maken van de bij. Daarvoor gaan we binnenkort ook in gesprek met Arnhem Zoemt, de Imkervereniging Arnhem Velp en de stichting Vitale Biotopen. We breiden samen met hen de leefgebieden uit. Het gaat goed, maar er is nog een wereld te winnen.”

Uit het onderzoek is gebleken dat Arnhem rijk is aan wilde bestuivers als wilde bijen en zweefvliegen. In totaal zijn er in Arnhem maar liefst 134 soorten wilde bijen en 74 soorten zweefvliegen aangetroffen. De honingbij en wilde bijen zijn ongeveer even vaak aangetroffen. Vorig jaar heeft EIS- Kenniscentrum-Insecten op vier plekken in Arnhem onderzoek gedaan naar bijensoorten en hun leefgebieden.

Het onderzoek heeft waardevolle informatie opgeleverd voor de noodzakelijke verbetering van de leefgebieden van de wilde bijen en zweefvliegen.

“We breiden de oppervlakte van grasland met bloemen uit”, meldt de gemeente Arnhem. “Deze gebieden gaan we ecologisch maaien. Dat wil zeggen dat we het gras zo gaan maaien dat er hoogteverschillen in het gras ontstaan. Daarin kunnen bloemen de bijen voedsel bieden.”

De gemeente wil ook meer struiken planten die vooral in het voor- en najaar bloeien in de parken in Arnhem. Dit zorgt ervoor dat bijen ook in die seizoenen genoeg voedsel hebben.