Het Cohousing-project in Coehoorn is een van de projectten die extra geld krijgen vanuit Den Haag.

Arnhem gaat groener bouwen stimuleren via puntensysteem

/

ARNHEM – Arnhem is de eerste gemeente in Nederland die punten gaat toekennen aan natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen bij nieuwbouwprojecten. Een bouwvergunning wordt verleend op basis van punten. Vanaf nu hebben bouwers ook punten nodig voor natuur- en klimaatadaptief bouwen.

(Door: Redactie)

Bedrijven of particulieren die willen gaan bouwen kunnen in Arnhem vanaf nu kiezen uit een menukaart aan maatregelen die zij kunnen nemen. Te denken valt aan zaken als het plaatsen van bomen, nestkasten, zonneschermen en hergebruik van regenwater.

De gemeente Arnhem wijst erop dat woningen met een groenere leefomgeving meer waard zijn. Daarmee is natuurinclusiever bouwen volgens de gemeente ook financieel aantrekkelijk.
“Wanneer klimaatadaptieve maatregelen zijn meegenomen bij het ontwerp, kost het minder dan als een woning al gebouwd is.”

Wethouder Cathelijne Bouwkamp (GroenLinks): “De aankomende jaren moeten we er alles aan doen om klimaatverandering tegen te gaan. Daarnaast staan we ook voor een voldongen feit dat de effecten van het veranderende klimaat al merkbaar zijn. Het wordt heter, droger en er zijn vaker zware regenbuien. We moeten ook meer rekening gaan houden met de klimaatverandering. Dat willen zo groen mogelijk doen, omdat we dan ook zorgen voor meer biodiversiteit in de stad. Want ook die gaat snel achteruit.”