Metamorfose: Rijnkade wordt groener en breder

//

ARNHEM – Meer bomen, meer groen en een stuk breder dan nu. Zo gaat de Rijnkade er vanaf volgend jaar uitzien. Tussen de Blauwe Golven en het Cobercoterrein is de waterkering aan de Rijnkade afgekeurd voor extreem hoogwater. Aanpassing van de kademuur is daardoor noodzakelijk. Dat wordt door de gemeente Arnhem aangegrepen om meteen de hele Rijnkade een metamorfose te geven.

De plannen met de Rijnkade sluiten aan bij andere plannen die sowieso al in de planning zaten. Zo is een paar jaar geleden al besloten om de Blauwe Golven te vergroenen en wordt bij het Cobercoterrein nieuwbouw gerealiseerd.

Blauwe Golven

De vergroening van de Blauwe Golven wordt meegenomen in de plannen voor de Rijnkade. De huidige waterkering van basaltstenen ter hoogte van de Nelslon Mandelabrug verdwijnt en wordt vervangen door een groen talud dat vergelijkbaar is met het talud dat nu al ter hoogte van het provinciehuis ligt.

Om dit onderdeel van de plannen te realiseren zullen in totaal 15 bomen moeten verdwijnen. Vijf daarvan worden gekapt. Tien bomen worden verplant.

Nieuwstraat

Tussen de Nieuwstraat en de Rodenburgstraat wordt de hoge kade breder gemaakt. Dit zorgt voor meer mogelijkheden voor de horeca op dit deel van de Rijnkade. Bovendien komt hier over een tijdje nog extra horeca bij wanneer AM Vastgoed op de hoek van de Rijnkade en de Nieuwstraat een nieuw appartementencomplex bouwt.

De nieuwbouw op de hoek van de Nieuwstraat had eigenlijk al gerealiseerd moeten zijn, maar de stikstrofcrisis gooide roet in het eten. Nu daar een oplossing voor gevonden is, is de verwachting dat de bouw snel van start gaat.

Door het verbreden van de hoge kade verdwijnen er op de lage kade enkele parkeerplaatsen, maar volgens de gemeente zijn dit alleen parkeerplaatsen voor bussen en vrachtwagens die niet vaak gebruikt worden.

De waterkering wordt ten opzichte van de bestaande kademuur rechtgetrokken, waardoor de huidige knikken die een belemmering voor de doorstroming van de rivier vormen verdwijnen. Op- en afritten worden om die reden verplaatst. Het rechttrekken van de kademuur is een wens van het Waterschap om op die manier de rivier wat meer ruimte te geven.

Groen en bomen

De kademuur wordt met dezelfde basaltblokken opnieuw opgemetseld. Daarbij komt ruimte voor meer groen op de stenen muur. Op de hoge kade worden extra bomen geplant. Met de extra bomen op de kade wil de gemeente de vroegere rijke bomenrij op de Rijnkade in oude glorie herstellen.

De gemeente heeft een zogeheten boomeffectanalyse laten uitvoeren. Die heeft ervoor gezorgd dat de plannen zo zijn aangepast dat alle waardevolle bomen in het gebied behouden kunnen blijven.

Foto’s

Zo gaat het gebied er na de realisatie van de metamorfose uitzien.

Rijnkade

Rijnkade

Rijnkade

Rijnkade